Home » Spiritualitate » Rânduiala Spovedaniei. Ştim semnificaţia ei ? Ştim cum se face ?

Rânduiala Spovedaniei. Ştim semnificaţia ei ? Ştim cum se face ?

spovedaniaSpovedania, care este o Taină a Bisericii, este de fapt dezbrăcarea omului de păcate şi înnoirea lui prin botezul lacrimilor de pocăinţă şi prin iertarea harică, pe care o săvârşeşte asupra lui preotul.
În Taina spovedaniei, omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu, ca să se poată vindeca şi ridica la viaţa nouă şi curată. Căinţa trebuie să fie unită cu rugăciunea. Lacrimile spală păcatul şi sunt socotite ca al doilea botez.
Dacă ai căzut, nu deznădăjdui, ci îndată, ridică-te.
Deseori, însăşi căderea noastră poate să ne fie cel mai puternic prilej de a deştepta în noi căinţa şi întoarcerea spre drumul curăţiei, sfinţeniei şi desăvârşirii noastre.
Ca să te spovedeşti, trebuie să ai un duhovnic, pe care să-l cauţi şi să-l alegi numai din pricini duhovniceşti. Duhovnicul, pe lângă săvârşitorul Tainei de dezlegare, este şi doctor sufletesc şi cu cât ne cunoaşte mai bine, cu atât ne poate ajuta mai mult.
Spovedania trebuie să aibă înaintea ei o amănunţită cercetare a cugetului şi hotărârea tare de a ne îndrepta, precum şi a nu ne mai întoarce la viaţa păcătoasă.
Înainte de a porni către părintele duhovnic, socoteşte cu chibzuială dacă n-ai călcat vreuna din poruncile cele dumnezeieşti sau din cele bisericeşti, sau dacă n-ai săvâşit vreunul din păcatele grele, ce sunt însemnate aici pentru mai bună aducere aminte:

Cele 10 porunci Dumnezeieşti

1.      Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
2.      Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor.
3.      Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.
4.      Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte.
5.      Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie ţie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ.
6.      Să nu ucizi.
7.      Să nu fii desfrânat.
8.      Să nu furi.
9.      Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
10.  Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău.

Cele 9 porunci bisericeşti

1.      Să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie în fiecare Duminică şi sărbătoare.
2.      Să ţinem toate posturile de peste an.
3.      Să cinstim feţele bisericeşti.
4.      Să ne spovedim şi să ne cuminecăm în fiecare din cele patru posturi mari de peste an, ori, dacă în fiecare post nu putem, cel puţin o dată pe an, în Postul Paştilor.
5.      Să ne rugăm pentru cei ce stau în fruntea ţării.
6.      Să ţinem posturile pe care le-ar orândui episcopul sau mitropolitul locului în vreme de primejdii, de molime sau alte necazuri.
7.      Să nu citim cărţi eretice sau ale sectarilor.
8.      Să nu înstrăinăm, nici să folosim, spre scopuri străine, lucrurile bisericeşti sau averea Bisericii.
9.      Să nu facem nunţi şi ospeţe, sau alte petreceri, în timpul posturilor.

Păcatele cele mai grele: cele împotriva duhului sfânt

1.      Necredinţa sau nepăsarea faţă de Dumnezeu, Cel în Treime mărit.
2.      Ura împotriva lui Dumnezeu.
3.      Deznădejdea în marea milostivire a lui Dumnezeu şi în purtarea de grijă faţă de noi, sau prea marea încredere în atotbunătatea lui Dumnezeu, încredere care te face să săvârşeşti fără contenire păcate, socotind că Dumnezeu te va ierta chiar dacă nu te îndrepţi.

Păcatele strigătoare la cer

1.      Uciderea şi uciderea pruncilor.
2.      Păcatele asemănătoare celor făcute de cei din Sodoma şi Gomora.
3.      Oprirea plăţii lucrătorilor.
4.      Asuprirea văduvelor şi orfanilor.
5.      Batjocorirea şi asuprirea părinţilor.

Păcatele de căpetenie (tot grele)

1.      Mândria.
2.      Iubirea de argint (de avuţii).
3.      Desfrânarea.
4.      Lăcomia.
5.      Invidia.
6.      Mânia.
7.      Lenea.

Întreabă-te apoi şi adu-ţi aminte dacă n-ai văzut cumva pe altul făcând păcate grele şi tu i-ai îngăduit să le facă, ori te-ai făcut că nu le vezi; căci de s-a întâmplat aceasta, ai luat parte la păcatul aceluia şi răspunzi de el înaintea lui Dumnezeu. Şi mai cercetează dacă ţi-ai îndeplinit slujba, lucrul sau orice erai dator să îndeplineşti, aşa cum se cuvenea: „lucrând ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3, 23). Şi te mai cercetează dacă ai împlinit şi faptele cele de milostenie, pe care ni le-a cerut Domnul să le facem (Matei 25, 31-46); şi dacă le-ai făcut, le-ai făcut „să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta” (Matei 6, 3)? Şi iată care sunt aceste fapte:

Faptele milosteniei trupeşti

1.      A sătura pe cel flămând.
2.      A da de băut celui însetat.
3.      A îmbrăca pe cel gol.
4.      A primi în casă pe cel străin.
5.      A cerceta pe cel bolnav.
6.      A cerceta pe cel din temniţă.
7.      A îngropa pe cel mort.

Faptele milosteniei sufleteşti

1.      A îndrepta pe cel ce greşeşte.
2.      A învăţa pe cel neştiutor.
3.      A da sfat bun celui care stă la îndoială.
4.      A ne ruga pentru aproapele.
5.      A mângâia pe cei întristaţi.
6.      A suferi cu răbdare asuprirea şi a întări şi pe alţii la răbdare când sunt asupriţi.
7.      A ierta pe cei ce ne-au greşit.

Comentarii

comentarii

Lasa un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *

*


*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>