Home » Spiritualitate » Intrarea Domnului în Ierusalim – sau Duminica Floriilor

Intrarea Domnului în Ierusalim – sau Duminica Floriilor

intrarea lui Iisus in Ierusalim

Duminica Floriilor (sau Floriile) este o sărbătoare creştină fără dată exactă, comemorată întotdeauna în duminica dinaintea Paştelui. Ea face trimitere la un eveniment menţionat de către toate cele patru evanghelii (Marcu 11:1–11, Matei 21:1–11, Luca 19:28–44, Ioan 12:12–19): intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim în zilele dinaintea patimilor. Intrarea Domnului în Ierusalimul pământesc prefigurează intrarea Sa în Ierusalimul ceresc, după Înviere.
Sărbătoarea Floriilor este o deschidere spre Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, pătimiri sufleteşti pricinuite de învinuirile mincinoase ale mai-marilor cărturarilor şi fariseilor care Îl invidiau şi Îl urau, dar şi pătimiri pricinuite trupului Său prin umilirile şi lovirile dureroase pe care le îndură ca urmare a judecăţii nedrepte a lui Ponţiu Pilat şi a brutalităţii violente a soldaţilor romani.
Acest eveniment a fost prezis cu multe veacuri înainte de către prooroci (cf. Isaia 62, 11), îndeosebi de proorocul Zaharia, prin cuvintele: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci, iată, Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei” (Zaharia 9, 9).
Deşi Mântuitorul Iisus Hristos intră triumfal în Ierusalim, El merge totuşi spre suferinţă şi moarte, pentru ca, prin Sfintele şi mântuitoarele Sale Patimi sau Pătimiri, să vindece patimile omeneşti egoiste, întunecate şi ucigătoare de iubire şi de viaţă, adică: invidia cărturarilor şi fariseilor, lăcomia de bani şi trădarea lui Iuda, frica prea mare a lui Petru, laşitatea lui Pilat, violenţa soldaţilor romani, ignoranţa gloatelor folosite de conducători cu viclenie, şi altele în care se manifestă natura omenească bolnavă de păcat.
Pe de altă parte, Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim aduce bucurie poporului evreu simplu şi smerit, care primeşte pe Iisus Cel milostiv ca fiind deja biruitor asupra morţii prietenului său Lazăr şi prevestind, de asemenea, biruinţa Sa asupra propriei Sale morţi, pricinuită de răutatea şi nedreptatea oamenilor robiţi de păcate.
Prin intrarea Sa în Ierusalim, Domnul Iisus Hristos împlineşte un plan al lui Dumnezeu-Tatăl, şi anume planul de mântuire a întregii omeniri, arătându-ne că nu se poate ajunge la Înviere fără Cruce.
În această zi purtăm în mâini ramuri verzi de copaci, mai ales salcie (salcia ca simbol al copacului smerit aplecat înaintea Domnului), şi flori pentru că ele ne aduc aminte de ramurile de finic pe care le-au purtat în mâini evreii şi mai ales pruncii lor când l-au întâmpinat pe Domnul în Ierusalim. Sf. Ioan Gură de Aur ne spune că aceste flori sunt florile credinţei, florile sfinţeniei. Ele sunt lumina rugăciunii, smerenia postirii, bunătatea inimii milostive şi darnice, curăţia minţii, dobândită prin pocăinţă, sfinţirea sufletului şi a trupului, dobândită prin înfrânare, spovedanie şi prin împărtăşire mai deasă. Pe scurt, aceste flori sunt florile iubirii sfinte şi smerite faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni.
Să ne ajute Preamilostivul Dumnezeu ca şi noi, care purtăm în mâini ramuri de salcie smerită, să ne smerim şi să primim cu evlavie pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care intră acum nu numai în Ierusalim, ca odinioară, ci şi în sufletul nostru şi în casa noastră, aducându-ne pace şi bucurie, spre slava Lui şi mântuirea noastră. Amin!

 

 

 

 

 

 

Comentarii

comentarii

Lasa un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *

*


*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>