Home » Spiritualitate (page 2)

Spiritualitate

25 decembrie – Naşterea Domnului sau Crăciunul

Nasterea-Domnului-350x262

Tropar (Glasul al 4-lea)                                    „Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie !” Naşterea Domnului sau Crăciunul este sărbătoarea creştină a naşterii după trup a Domnului Iisus Hristos, ...

Citeste tot »

Rânduiala Spovedaniei. Ştim semnificaţia ei ? Ştim cum se face ?

spovedania

Spovedania, care este o Taină a Bisericii, este de fapt dezbrăcarea omului de păcate şi înnoirea lui prin botezul lacrimilor de pocăinţă şi prin iertarea harică, pe care o săvârşeşte asupra lui preotul. În Taina spovedaniei, omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu, ca să se poată vindeca şi ridica la viaţa nouă şi curată. Căinţa trebuie să fie unită cu ...

Citeste tot »

Rugăciunea – negrăita ei putere şi nespusul ei folos

baby-and-grandfather-catherine-amendola

„Precum vederea este mai mare decât toate simţurile, aşa şi rugăciunea este mai mare decât toate faptele bune”     Un pustnic numeşte rugăciunea: „Plugăria sufletului”. Potrivită este asemănarea aceasta, de vreme ce numai prin rugăciune îndurarea lui Dumnezeu desţeleneşte sufletele noastre şi numai printr-însa milostivirea cerescului Părinte rourează uscăciunea inimilor omeneşti şi odrăsleşte, din pământul lor, lanuri cu bune ...

Citeste tot »

Metaniile, închinăciunile, îngenuncherile – Ştim când se fac şi cum se fac ?

1

„Veniţi să ne închinăm…”   Metaniile, închinăciunile şi îngenuncherile fac parte din închinarea pe care dreptcredinciosul o datorează lui Dumnezeu. Ele sunt semnele smereniei duhovniceşti şi ale trupeştii nevoinţe. De asemenea, sunt tainice închipuiri ale dumnezeieştii lucrări de mântuire. De pildă: plecarea genunchilor la pământ înseamnă căderea omului în tina păcatului, iar scularea de la pământ închipuie ridicarea neamului omenesc ...

Citeste tot »

8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului

SINAXAR_w747_h373_q100

„Străin lucru este maicilor fecioria, străină şi fecioarelor naşterea de fii. Iar întru tine Născătoare de Dumnezeu amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta, toate seminţiile pământului, pre tine, neîncetat te fericim.”    Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi Ana au început sa fie ironizaţi şi batjocoriţi de oameni. Lipsa copiilor, în acel timp, era considerată un blestem din partea lui ...

Citeste tot »

Minunea reînfloririi crinilor la Icoana Maicii Domnului

Icoana-Grecia kefalia

„Luaţi seama la crinii câmpului: (…) nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia” (Matei 6, 28-29). Floarea de crin a fost asociată, încă din vechime, în tradiţia creştină, cu Buna Vestire, când Arhanghelul Gavriil i-a adus Maicii Domnului vestea că va naşte pe Mântuitorul lumii. Precum vedem, în unele icoane ale Bunei Vestiri, arhanghelul ...

Citeste tot »

24 iunie – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

sfantul-ioan-botezatorul-nasterea

    Tropar (glasul al 4-lea) „Proorocule şi Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim că nerodirea celei ce te-a născut şi amuţirea părintelui tău s-au dezlegat întru mărită şi cinstită naşterea ta, şi întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduieşte.”    Biserica creştină prăznuieşte ...

Citeste tot »

Trandafirul de Jericho sau „Trandafirul Sfintei Maria”

Roos_van_Jericho

E trandafir, dar nu chiar….. e şi viu, e şi mort …. moare şi reînvie la nesfârşit …  Trandafirul de Jericho (ştiinţific Selaginella lepidophylla), cunoscut şi sub numele de „Trandafirul Sfintei Maria”, „Mâinile de rugăciune ale Mariei” sau „Planta Învierii”, nu este tocmai un trandafir și nu se plantează în pământ. În stare uscată planta are aspectul unui ghem maroniu ...

Citeste tot »

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

intrarea_in_biserica_a_maicii_domnului_11

„În biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti uşă cerească, deschide noua uşa milei tale.” (Slujba Utreniei) La 21 noiembrie, după prima săptămână a postului Crăciunului, avem sărbătoarea Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, mare praznic împărătesc, în amintirea zilei în care,

Citeste tot »

Crucea personală a fiecăruia

fb39745d99cf7ddc0c19afccf7d8aaab 1

„De ce pe mine mă strâmtorează necazurile, iar altuia îi merge bine aproape în toate? De ce eu mă frâng de durere, iar altul se mângâie? Dacă aceasta este soarta tuturor măcar să se împartă în mod egal fiecăruia, fără excepţii”. (Sf. Teofan Zăvorâtul – Viaţa Lăuntrică)   „Crucea personală a fiecăruia, când se uneşte cu Crucea lui Hristos, atunci ...

Citeste tot »