Home » Spiritualitate

Spiritualitate

15 august – Adormirea Maicii Domnului

120790_adormirea1

 Tropar  (Glasul 1) „Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Sculatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre”.   Praznicul Adormirii Maicii Domnului este cea mai mare sărbătoare închinată ei. Potrivit tradiţiei Bisericii, Maica Domnului a mai trăit 11 ani după înălţarea la cer a Fiului ...

Citeste tot »

Drumul Crucii sau Drumul Durerii

Drumul Crucii

„El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre ” (1Ioan 4,10)    Creştinătatea comemorează în Vinerea Mare moartea Mântuitorului, care s-a jertfit pentru salvarea noastră, a tuturor. În Vinerea Mare, Iisus a fost răstignit pe cruce, o formă de pedepsire dintre cele mai umilitoare la cea vreme. În această zi, Iisus ...

Citeste tot »

Intrarea Domnului în Ierusalim – sau Duminica Floriilor

intrarea lui Iisus in Ierusalim

Duminica Floriilor (sau Floriile) este o sărbătoare creştină fără dată exactă, comemorată întotdeauna în duminica dinaintea Paştelui. Ea face trimitere la un eveniment menţionat de către toate cele patru evanghelii (Marcu 11:1–11, Matei 21:1–11, Luca 19:28–44, Ioan 12:12–19): intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim în zilele dinaintea patimilor. Intrarea Domnului în Ierusalimul pământesc prefigurează intrarea Sa în Ierusalimul ceresc, ...

Citeste tot »

25 martie – Buna Vestire

Buna Vestire

                    „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”            Cultul Fecioarei Maria s-a dezvoltat în special după acordarea ...

Citeste tot »

Rugăciunile mamei pot face minuni ! „ Mamă, te vedeam dimineaţa şi seara că aprinzi candela şi ştiam, eram sigur, că faci acest lucru pentru mine….. ”

poza candela

Rugăciunile sincere ale unei mame au puterea de a muta şi munţii din loc. Doar o mamă se poate ruga cu sufletul curat pentru sănătatea şi bunăstarea copiilor ei, iar rugăciunile ei vor fi mereu ascultate. „Vreau să vă povestesc despre o mamă care făcea totul pentru copilul ei, dar acesta mergea spre mai rău. Toate încercările pe care le-a făcut ...

Citeste tot »

7 ianuarie – Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul

Sf Proroc Ioan Botezatorul

„Pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule !” (Condac 1 din Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul)     În fiecare an, a doua zi după Bobotează, pe 7 ianuarie, sărbătorim Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul, zi în care ...

Citeste tot »

25 decembrie – Naşterea Domnului sau Crăciunul

Nasterea-Domnului-350x262

Tropar (Glasul al 4-lea)                                    „Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie !” Naşterea Domnului sau Crăciunul este sărbătoarea creştină a naşterii după trup a Domnului Iisus Hristos, ...

Citeste tot »

Rânduiala Spovedaniei. Ştim semnificaţia ei ? Ştim cum se face ?

spovedania

Spovedania, care este o Taină a Bisericii, este de fapt dezbrăcarea omului de păcate şi înnoirea lui prin botezul lacrimilor de pocăinţă şi prin iertarea harică, pe care o săvârşeşte asupra lui preotul. În Taina spovedaniei, omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu, ca să se poată vindeca şi ridica la viaţa nouă şi curată. Căinţa trebuie să fie unită cu ...

Citeste tot »

Rugăciunea – negrăita ei putere şi nespusul ei folos

baby-and-grandfather-catherine-amendola

„Precum vederea este mai mare decât toate simţurile, aşa şi rugăciunea este mai mare decât toate faptele bune”     Un pustnic numeşte rugăciunea: „Plugăria sufletului”. Potrivită este asemănarea aceasta, de vreme ce numai prin rugăciune îndurarea lui Dumnezeu desţeleneşte sufletele noastre şi numai printr-însa milostivirea cerescului Părinte rourează uscăciunea inimilor omeneşti şi odrăsleşte, din pământul lor, lanuri cu bune ...

Citeste tot »

Metaniile, închinăciunile, îngenuncherile – Ştim când se fac şi cum se fac ?

1

„Veniţi să ne închinăm…”   Metaniile, închinăciunile şi îngenuncherile fac parte din închinarea pe care dreptcredinciosul o datorează lui Dumnezeu. Ele sunt semnele smereniei duhovniceşti şi ale trupeştii nevoinţe. De asemenea, sunt tainice închipuiri ale dumnezeieştii lucrări de mântuire. De pildă: plecarea genunchilor la pământ înseamnă căderea omului în tina păcatului, iar scularea de la pământ închipuie ridicarea neamului omenesc ...

Citeste tot »