Home » 2017 » octombrie

Monthly Archives: octombrie 2017

Rugăciunea – negrăita ei putere şi nespusul ei folos

baby-and-grandfather-catherine-amendola

„Precum vederea este mai mare decât toate simţurile, aşa şi rugăciunea este mai mare decât toate faptele bune”     Un pustnic numeşte rugăciunea: „Plugăria sufletului”. Potrivită este asemănarea aceasta, de vreme ce numai prin rugăciune îndurarea lui Dumnezeu desţeleneşte sufletele noastre şi numai printr-însa milostivirea cerescului Părinte rourează uscăciunea inimilor omeneşti şi odrăsleşte, din pământul lor, lanuri cu bune ...

Citeste tot »

Metaniile, închinăciunile, îngenuncherile – Ştim când se fac şi cum se fac ?

1

„Veniţi să ne închinăm…”   Metaniile, închinăciunile şi îngenuncherile fac parte din închinarea pe care dreptcredinciosul o datorează lui Dumnezeu. Ele sunt semnele smereniei duhovniceşti şi ale trupeştii nevoinţe. De asemenea, sunt tainice închipuiri ale dumnezeieştii lucrări de mântuire. De pildă: plecarea genunchilor la pământ înseamnă căderea omului în tina păcatului, iar scularea de la pământ închipuie ridicarea neamului omenesc ...

Citeste tot »